بازدید و تست شیرهای هیدرانت هاب سوخت 24-4-99 04 شهریور 1399 - 12:24

به گزارش واحد خبري ايستگاه آتش نشاني شهر صنعتي کاوه :بازدید و تست شیرهای هیدرانت هاب سوخت .با توجه به اهمیت منطقه هاب سوخت و حفظ ایمنی صبح امروز شیرهای هیدرانت هاب سوخت بازدید و تست گردید .لازم به ذکر است کلیه شیرهای هیدرانت موجود در شهر صنعتی کاوه نیز به صورت دوره ای توسط پرسنل آتش نشانی شهر صنعتی کاوه بازدید و چک میگردد. #شیفتC #واحد_خبر_و_اطلاع_رسانی_آتش_نشانی_شهرصنعتی_کاوه  :satellite: WWW.KAVEH125.IR  24-4-99 به گزارش واحد خبري ايستگاه آتش نشاني شهر صنعتي کاوه :بازدید و تست شیرهای هیدرانت هاب سوخت .با توجه به اهمیت منطقه هاب سوخت و حفظ ایمنی صبح امروز شیرهای هیدرانت هاب سوخت بازدید و تست گردید .لازم به ذکر است کلیه شیرهای هیدرانت موجود در شهر صنعتی کاوه نیز به صورت دوره ای توسط پرسنل آتش نشانی شهر صنعتی کاوه بازدید و چک میگردد. #شیفتC #واحد_خبر_و_اطلاع_رسانی_آتش_نشانی_شهرصنعتی_کاوه :satellite: WWW.KAVEH125.IR 24-4-99

به گزارش واحد خبري ايستگاه آتش نشاني شهر صنعتي کاوه :بازدید و تست شیرهای هیدرانت هاب سوخت .با توجه به اهمیت منطقه هاب سوخت و حفظ ایمنی صبح امروز شیرهای هیدرانت هاب سوخت بازدید و تست گردید .لازم به ذکر است کلیه شیرهای هیدرانت موجود در شهر صنعتی کاوه نیز به صورت دوره ای توسط پرسنل آتش نشانی شهر صنعتی کاوه بازدید و چک میگردد.
#شیفتC
#واحد_خبر_و_اطلاع_رسانی_آتش_نشانی_شهرصنعتی_کاوه

:satellite: WWW.KAVEH125.IR

24-4-99

لینک ها

 

 

 

ارتباط با ما

استان مرکزی،ساوه،شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه،بلوار شهدا،میدان امیرکبیر،اداره ایمنی و آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

مسئول سایت ، پاسخگویی به سوالات و دریافت عکسهای خبری

(کارشناس حریق ،آتش نشان مهرداد شاهرخ) :
📞09999901250

m157s@yahoo.com

📡ما را روی گوگل مپ ببینید📡

 

Template Design:Dima Group